Tin nội bộ

Ảnh tin tức
Ngày 06 – 08/12/2021, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Trưởng Văn phòng luật sư Gia Khánh đã tham gia đào tạo về Luật An toàn, vệ sinh lao động cho hơn 1000 người lao động.
VPLS Gia Khánh tham gia hợp tác cùng Công ty cổ phần đào tạo PMC – một trong số những doanh nghiệp đầu tiên đã được Bộ lao động thương binh xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Không có mô tả ảnh.

Chia sẻ: