Dịch vụ pháp lý khác

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự theo quy định Bộ luật Dân sự 2015

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó ...

Thời gian Tòa án xem xét Đơn khởi kiện theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 ?

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ...

Các trường hợp được miễn tiền tạm ứng án phí dân sự

Các trường hợp được miễn tiền tạm ứng án phí dân sự theo quy định ? Hiện nay không có quy định pháp luật định nghĩa về tạm ứng án phí, thông thường, nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu ...

Án lệ số 51/2021/AL về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư

Nội dung Án lệ: Căn cứ vào các quy định cũng như các văn bản trả lời của Bộ Xây dựng và Chi nhánh Công ty Kiểm toán và Tư vấn E nêu trên xác định, phần diện tích thuộc ...

Thời hạn Kháng cáo được tính như thế nào?

Kháng cáo là hoạt động tố tụng của đương sự và các chủ thể khác theo quy định của pháp luật trong việc yêu cầu tòa án cấp trên xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định chưa ...

Trình tự thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật ...

Quy định về thử việc tại Bộ luật lao động năm 2019

Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 thử việc không phải thủ tục bắt buộc đối với Người lao động và Người sử dụng lao động khi giao kết Hợp đồng lao động. Thử việc sẽ theo thỏa ...

09 ngành nghề phải đăng ký hợp đồng mẫu theo quy định!

Khoản 5 Điều 3 Luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2011: “Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng.” Cùng ...

  • 1
  • 2