Lĩnh vực hoạt động

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÍ GỬI XE Ô TÔ TRONG NHÀ CHUNG CƯ

Theo quy định của pháp luật, chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, ba bánh thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư, chỗ để xe ô ...

THỜI ĐIỂM NÀO CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI ĐÓNG KINH PHÍ BẢO TRÌ PHẦN SỞ HỮU CHUNG ĐỐI VỚI PHẦN SỞ HỮU RIÊNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TẠI NHÀ CHUNG CƯ?

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư là kinh phí cho việc duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng đối ...

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Tòa nhà chung cư là một khối nhà độc lập hoặc nhiều khối nhà có chung kết cấu xây dựng hoặc chung hệ thống kỹ thuật công trình được xây dựng theo ...

Hết thời hạn kháng cáo, đương sự có mất quyền kháng cáo hay không?

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Kháng cáo là hoạt động tố tụng của đương sự trong việc yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định chưa có hiệu lực ...

Án phí và các trường hợp miễn án phí theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành

Án phí được hiểu là khoản tiền mà đương sự phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi yêu cầu giải quyết vụ việc, vụ án tại Tòa án. Mức đóng án phí, tạm ứng án phí ...

Trình tự, thủ tục yêu cầu mở thủ tục phá sản

1.Doanh nghiệp phá sản Theo quy định tại Điều 214 Luật doanh nghiệp 2020: “Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.” Điều 4 Luật Phá sản quy định: “2. Phá ...

Khởi kiện công ty tạm ngừng kinh doanh

“Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ...

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự theo quy định Bộ luật Dân sự 2015

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó ...