Tố tụng

Hết thời hạn kháng cáo, đương sự có mất quyền kháng cáo hay không?

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Kháng cáo là hoạt động tố tụng của đương sự trong việc yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định chưa có hiệu lực ...

Án phí và các trường hợp miễn án phí theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành

Án phí được hiểu là khoản tiền mà đương sự phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi yêu cầu giải quyết vụ việc, vụ án tại Tòa án. Mức đóng án phí, tạm ứng án phí ...

Khởi kiện công ty tạm ngừng kinh doanh

“Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ...

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự theo quy định Bộ luật Dân sự 2015

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó ...

Thời gian Tòa án xem xét Đơn khởi kiện theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 ?

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ...

Các trường hợp được miễn tiền tạm ứng án phí dân sự

Các trường hợp được miễn tiền tạm ứng án phí dân sự theo quy định ? Hiện nay không có quy định pháp luật định nghĩa về tạm ứng án phí, thông thường, nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu ...

Thời hạn Kháng cáo được tính như thế nào?

Kháng cáo là hoạt động tố tụng của đương sự và các chủ thể khác theo quy định của pháp luật trong việc yêu cầu tòa án cấp trên xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định chưa ...

Tố tụng

Chúng tôi đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh doanh- thương mại, hành chính tại tòa án từ sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm. Luật sư bảo vệ quyền lợi ...