Bất động sản, Nhà chung cư

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÍ GỬI XE Ô TÔ TRONG NHÀ CHUNG CƯ

Theo quy định của pháp luật, chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, ba bánh thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư, chỗ để xe ô ...

THỜI ĐIỂM NÀO CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI ĐÓNG KINH PHÍ BẢO TRÌ PHẦN SỞ HỮU CHUNG ĐỐI VỚI PHẦN SỞ HỮU RIÊNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TẠI NHÀ CHUNG CƯ?

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư là kinh phí cho việc duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng đối ...

THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ CHUNG CƯ

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Tòa nhà chung cư là một khối nhà độc lập hoặc nhiều khối nhà có chung kết cấu xây dựng hoặc chung hệ thống kỹ thuật công trình được xây dựng theo ...

Cách xác định Sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung cư?

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư là phần diện tích bên trong căn hộ hoặc bên trong phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở ...

Án lệ số 51/2021/AL về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư

Nội dung Án lệ: Căn cứ vào các quy định cũng như các văn bản trả lời của Bộ Xây dựng và Chi nhánh Công ty Kiểm toán và Tư vấn E nêu trên xác định, phần diện tích thuộc ...

Mức xử phạt đối với người vi phạm khi xây dựng không có giấy phép xây dựng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 2020 thì ngoài 09 trường  hợp được miễn giấy phép xây dựng thì các trường hợp còn lại đều phải xin giấy phép xây ...

Các trường hợp không phải xin Giấy phép xây dựng

  Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di ...

Chưa nghiệm thu, Chủ đầu tư không được bàn giao căn hộ cho khách hàng

Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản và Luật xây dựng, điều kiện để Chủ đầu tư bàn giao căn hộ chung cư cho khách hàng là tại thời điểm bàn giao căn hộ, công trình nhà ...