Các Luật sư của chúng tôi

Luật sư Nguyễn Thị Xuyến

Giới thiệu: Luật sư Nguyễn Thị Xuyến tốt nghiệp Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Thương mại và tốt nghiệp Khoa Ngôn Ngữ Anh – Đại học Hà Nội. Kinh nghiệm làm việc: Luật sư Nguyễn ...

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Giới thiệu: Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Mai thành lập Văn phòng Luật sư Gia Khánh  năm 2011, trước đó Luật sư đã công tác tại Hội Luật gia Quận Đống Đa và là Luật sư tại Văn phòng luật ...