Các Luật sư của chúng tôi

Ảnh tin tức

Giới thiệu: Luật sư Nguyễn Thị Xuyến tốt nghiệp Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Thương mại và tốt nghiệp Khoa Ngôn Ngữ Anh – Đại học Hà Nội.

Kinh nghiệm làm việc: Luật sư Nguyễn Thị Xuyến có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thực tiễn pháp lý. Bà Xuyến đã tư vấn thành công cho nhiều cá nhân, công ty trong nước về các vấn đề liên quan đến kinh doanh, thương mại, dân sự, hôn nhân gia đình, bất động sản, hành chính và các vấn đề liên quan đến lao động. Bà Xuyến cũng hỗ trợ khách hàng tham gia giải quyết các tranh chấp, bất đồng trong lĩnh vực bất động sản, dân sự, thương mại trong và ngoài tố tụng.

Bà Xuyến được khách hàng đánh giá cao về khả năng tư vấn, soạn thảo văn bản, hợp đồng, khả năng thích ứng với khung pháp lý thay đổi của Việt Nam và phân tích chuyên sâu về những vấn đề pháp lý phức tạp.

Một số vụ việc đã trực tiếp tham gia thực hiện:

  • Tư vấn, đại diện tố tụng cho một Công ty trong vụ án Kinh doanh thương mại kiện đòi tài sản khi đã hoàn tất hợp đồng dịch vụ. Công ty đó ký hợp đồng thi công trụ cáp treo với một Công ty thực hiện thi công nhưng đã tạm ứng vượt số tiền đã quyết toán cộng với số tiền phạt hợp đồng và tiền bảo hành công trình.
  • Tư vấn, đại diện tố tụng cho một số công ty trong các vụ án yêu cầu thanh toán tiền thuê gian hàng tại Trung tâm thương mại.
  • Tư vấn, đại diện tố tụng cho một Công ty thép trong một số vụ kiện yêu cầu các công ty đại lý tiêu thụ thép thanh toán tiền hàng và các ngân hàng đã phát hành Thư bảo lãnh thanh toán cam kết thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay nhưng chưa thực hiện.
  • Tư vấn, đại diện tố tụng cho một Công ty khởi kiện để yêu cầu tài sản nhà thuê (cho thuê để làm bệnh viện mắt kỹ thuật cao) và yêu cầu thanh toán tiền thuê nhà.

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Bất động sản, nhà chung cư
  • Soạn thảo Hợp đồng
  • Tố tụng tại tòa án
  • Dân sự, Kinh doanh thương mại.

Liên hệ:

  • Số điện thoại/zalo: 0908483859
  • Email: xuyennt.law@gmail.com

Chia sẻ: