Tin báo chí

Ảnh tin tức

(Dân trí) – Tôi nghe nói, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay vốn để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Tôi phải làm các thủ tục, quy trình như thế nào để được vay vốn kinh doanh?

Trả lời:

Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Bộ Công an vừa chủ trì hoàn thành xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; dự thảo Quyết định gồm 16 điều.

Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh? - 1
Thượng tá Đinh Trọng Dung – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định giảm án cho các phạm nhân (ảnh X.Hạnh).

Thông tin bạn hỏi mới đang ở giai đoạn lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, chưa áp dụng trong thực tiễn.

Theo đó, dự thảo Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Một số điểm chính của dự thảo về điều kiện, thời hạn và mức lãi suất để người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh được nêu trong dự thảo như sau:

Điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 3 Dự thảo 2 Quyết định Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù quy định như sau:

Đối tượng và điều kiện vay vốn

Đối tượng vay vốn bao gồm:

a) Người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng (sau đây gọi chung là người chấp hành xong án phạt tù) đáp ứng các điều kiện tại điểm a khoản 2 Điều này.

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất kinh doanh) đáp ứng các điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều này.

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện vay vốn sau:

a) Người chấp hành xong án phạt tù:

Có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ổn định tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, có nhu cầu vay vốn, do Công an cấp xã nơi người chấp hành xong án phạt tù về cư trú lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (mẫu 01 kèm theo Quyết định này). Thời gian kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù đến khi vay vốn tối đa là 05 năm.

b) Cơ sở sản xuất kinh doanh:

– Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Có sử dụng đối tượng lao động là người chấp hành xong án phạt tù và có ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

– Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án xác nhận.

Như vậy theo quy định trên người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh khi đáp ứng điều kiện sau:

– Có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ổn định tại địa phương.

– Chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

– Có nhu cầu vay vốn.

– Do Công an cấp xã nơi người chấp hành xong án phạt tù về cư trú lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (mẫu 01 kèm theo Quyết định Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù).

– Thời gian kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù đến khi vay vốn tối đa là 05 năm.

Thời hạn cho vay vốn để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh

Căn cứ tại Điều 8 Dự thảo 2 Quyết định Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù quy định thời hạn cho vay như sau:

– Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ:

+ Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù nhận gói vay đầu tiên cho đến ngày kết thúc khóa học, kể cả thời gian người chấp hành xong án phạt tù được các cơ sở đào tạo nghề cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay được chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thỏa thuận với khách hàng vay vốn.

+ Thời hạn trả nợ: Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay. Đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định.

– Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để thỏa thuận với khách hàng vay vốn.

Mức lãi suất cho vay vốn để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh

Căn cứ tại Điều 9 Dự thảo 2 Quyết định Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù quy định mức lãi suất cho vay như sau:

– Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ.

– Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Chia sẻ: