Tin báo chí

Ảnh tin tức

Theo quy định tại Điều 195 Bộ luật Tố dụng  Dân sự 2015 quy định:

“Điều 195. Thụ lý vụ án

  1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
  2. Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
  3. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
  4. Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.”

Như vậy, Thẩm phán sau khi nhận được đơn khởi kiện xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải thông báo ngay cho người khởi kiện đến họ tiến hành thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định.

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí của tòa thì người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí theo thông báo và phải nộp lại cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí để Thẩm phán tiến hành thị lý vụ án theo quy định.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Trên đây là thông tin về thời hạn thụ lý vụ án dân sự tại Tòa án gửi tới Quý bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website. Quý bạn đọc có thể tham khảo về thời gian xem xét đơn khởi kiện tại https://tuvanluatgiakhanh.com/thoi-gian-toa-an-xem-xet-don-khoi-kien-theo-quy-dinh-cua-bo-luat-to-tung-dan-su-2015/

Chia sẻ: