Bất động sản, Nhà chung cư

Ảnh tin tức

Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản và Luật xây dựng, điều kiện để Chủ đầu tư bàn giao căn hộ chung cư cho khách hàng là tại thời điểm bàn giao căn hộ, công trình nhà ở phải được nghiệm thu theo quy định của pháp luật. Cụ thể, điều kiện bàn giao căn hộ cho khách hàng được quy định như sau:

Khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 về Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản: “Chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.”

Khoản 3 Điều 123 Luật Xây dựng năm 2014: “2. Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng và được nghiệm thu theo quy định của Luật

Và Điều 124 Luật xây dựng năm 2014:

1.Việc bàn giao công trình xây dựng phải tuân thủ các quy định sau:

a) Đã thực hiện nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng;”

 

Như vậy, theo các quy định nêu trên Chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà cho Khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình và các hạ tầng kỹ thuật của dự và phải được nghiệm thu theo đúng quy định. Đối với hành vi bàn giao căn hộ sớm khi chưa được nghiệm thu của Chủ đầu tư sẽ bị xử phạt theo Khoản 4 Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022  quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng của Chính Phủ:

Điều 58. Vi phạm quy định về kinh doanh bất dộng sản:

4. Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi sau đây:

d) Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô) hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định;

Bên cạnh  đó, Chủ  đầu tư còn phải thực hiện thêm biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 6 của điều này gồm buộc dừng bàn giao nhà, công trình xây dựng, hoàn thành việc xây dựng hoặc buộc hoàn thành nghiệm thu hoặc có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

 

Chia sẻ: