Bất động sản, Nhà chung cư

Ảnh tin tức

Theo quy định của pháp luật, chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, ba bánh thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư, chỗ để xe ô tô thường được các chủ đầu tư giữ lại để quản lý, khai thác (trong trường hợp CĐT không tính chi phí xây dựng vào cấu thành giá bán căn hộ).

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng các chủ sở hữu phải đóng chưa bao gồm chi phí trông giữ xe ô tô nếu các chủ sở hữu/người sử dụng có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Mức phí trông giữ xe ô tô do chủ đầu tư quyết định, song không thể vượt quá mức trần mà pháp luật cho phép. Hiện nay, mỗi địa phương sẽ căn cứ vào tình hình khu vực mà ban hành quy định về giá dịch vụ trông giữ phương tiện trên địa bàn. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá dịch vụ trông giữ xe ô tô hiện đang được điều chỉnh bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017.

Thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa các chủ sở hữu nhà chung cư với chủ đầu tư tại nhiều dự án phát sinh từ vấn đề tăng phí gửi xe trong nhà chung cư. Để giải quyết vấn đề này cần làm rõ các thỏa thuận giữa các bên (nếu có) hoặc xem xét lộ trình tăng giá đã phù hợp với quy định pháp luật chưa và nhiều yếu tố khác để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, tuy nhiên cũng không làm ảnh hưởng đến chi phí vận hành của Chủ đầu tư, đảm bảo quyền lợi cho các bên một cách hợp lý.

Trên đây là bài viết của Văn phòng Luật sư Gia Khánh về về quyền quyết định phí gửi xe ô tô trong nhà chung cư. Quý Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề trên hay các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website.

 

Chia sẻ: