Bất động sản, Nhà chung cư

Ảnh tin tức

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tòa nhà chung cư là một khối nhà độc lập hoặc nhiều khối nhà có chung kết cấu xây dựng hoặc chung hệ thống kỹ thuật công trình được xây dựng theo quy hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tòa nhà chung cư có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, được xây dựng với mục đích để hoặc mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Ban quản trị tòa nhà chung cư là tổ chức đại diện cho các chủ sở hữu sinh sống trong tòa nhà chung cư, thay mặt các chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc quản lý, sử dụng tòa nhà chung cư theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở. Sau khi Hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức và bầu ra các thành viên Ban Quản trị thì Ban Quản trị chưa được đương nhiên công nhận tư cách mà phải thông qua thủ tục công nhận Ban quản trị tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có tòa nhà chung cư. Việc thực hiện thủ tục này bao gồm các bước sau:

Bước 1: Ban quản trị tòa nhà chung cư chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận bao gồm:

  • Văn bản đề nghị của Ban quản trị;
  • Biên bản họp hội nghị tòa nhà chung cư về việc bầu Ban quản trị;
  • Danh sách các thành viên Ban quản trị; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị;
  • Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị tòa nhà chung cư thông qua.

Bước 2: Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Ban quản trị phải nộp hồ sơ đề nghị công nhận trên tới Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có tòa nhà chung cư. Thời hạn nộp hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Ban quản trị được bầu ra tại hội nghị tòa nhà chung cư.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra và ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị tòa nhà chung cư trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị tòa nhà chung cư. (Lưu ý: UBND cấp huyện có thể ủy quyền cho UBND cấp xã nơi có tòa nhà chung cư kiểm tra hồ sơ và ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị.)

Theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 7/9/2021 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thì nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị tòa nhà chung cư là 03 năm. Do đó, vào năm cuối của nhiệm kỳ, Ban quản trị phải tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên hoặc bất thường để tổ chức bầu lại thành viên Ban Quản trị. Và trong trường hợp thành viên Ban Quản trị có sự thay đổi cũng cần phải tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu lại thành viên.  Đối với các trường hợp này, sau khi có kết quả bầu cử của Hội nghị nhà chung cư, Ban quản trị bắt buộc phải thực hiện thủ tục công nhận theo các bước nêu trên. Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị công nhận lúc này bao gồm:

  • Văn bản đề nghị của Ban quản trị;
  • Bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị tòa nhà chung cư;
  • Biên bản họp hội nghị tòa nhà chung cư về việc bầu lại, bầu thay thế Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị;
  • Danh sách Ban quản trị (bao gồm danh sách các thành viên Ban quản trị, vị trí Trưởng ban, Phó ban quản trị);
  • Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị tòa nhà chung cư thông qua (nếu có sửa đổi, bổ sung).

Trên đây là bài viết của Văn phòng Luật sư Gia Khánh về thủ tục công nhận Ban quản trị tòa nhà chung cư. Quý Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục công nhận Ban quản trị tòa nhà chung cư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website.

Chia sẻ: