Lĩnh vực hoạt động

Ảnh tin tức

Chúng tôi đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh doanh- thương mại, hành chính tại tòa án từ sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm. Luật sư bảo vệ quyền lợi của người bị hại; bào chữa cho bị can, bị cáo.

Chia sẻ: