Lĩnh vực hoạt động

Ảnh tin tức

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh doanh thương mại như : hợp đồng mua bán bất động sản, hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,…

Chia sẻ: