Bất động sản, Nhà chung cư

Ảnh tin tức

 

Trong những năm gần đây, việc mua bán căn hộ trong các dự án nhà chung cư đang trở thành một lựa chọn phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý liên quan đến nhà chung cư, sau đây là một số tranh chấp pháp lý Văn phòng Luật sư Gia Khánh thường giải quyết như:

  1. Tranh chấp về chậm bàn giao căn hộ cho khách hàng theo đúng thời hạn của Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
  2. Tranh chấp về chậm thực hiện các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng
  3. Tranh chấp về tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu
  4. Tranh chấp về quỹ bảo trì (Chủ đầu tư không bàn giao Quỹ bảo trì, Chủ đầu tư không đóng Quỹ Bảo trì, Ban Quản trị không minh bạch trong sử dụng Quỹ bảo trì,…..
  5. Tranh chấp sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung cư
  6. Tranh chấp về dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Việc giải quyết các tranh chấp nhà chung cư được  thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan sau:

  • Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết: các tranh chấp về quyền sở hữu nhà chung cư, tranh chấp về hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, về việc bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, về việc bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;
  • Tranh chấp giữa các thành viên Ban quản trị nhà chung cư được giải quyết theo quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

Trên đây là thông tin về một số tranh chấp nhà chung cư thường thấy gửi tới Quý bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc Quý bạn đọc có thể liên hệ tới chúng tôi.

Chia sẻ: