Bất động sản, Nhà chung cư

Ảnh tin tức

(Dân trí) – Cư dân đã nhận bàn giao và sử dụng tòa nhà từ 2019, theo luật thì đã đủ điều kiện tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, nhưng do Chủ đầu tư lẩn tránh trách nhiệm nên UBND phường sẽ phải làm việc này

Chúng tôi nhận bàn giao nhà và sử dụng từ đầu năm 2019, nhưng đến nay Chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ra Ban quản trị mặc dù chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu. Vậy có cách nào để chúng tôi thúc giục Chủ đầu tư sớm tổ chức hội nghị hay không?

Nguyễn Thúy Diễm (Hoàng Mai, Hà Nội)

Với câu hỏi của bạn đọc, trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Nguyễn Thị Xuyến – Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội khẳng định:

Hiện tại nơi bạn ở đã đủ điều kiện để tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu (vì đã quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhà chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng đầu năm 2019).  Cụ thể:

Hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức với những điều kiện sau:

Thứ nhất: Phải được tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng.

Cư dân phải làm gì khi chủ đầu tư phớt lờ, bỏ mặc quyền lợi của mình? - 1
Quản lý, vận hành chung cư là một lĩnh vực nóng với hàng trăm vụ tranh chấp, khiếu kiện giữa cư dân với chủ đầu tư, ban quản lý trong thời gian qua…

Thứ hai: có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán); trường hợp quá thời hạn quy định nêu trên mà tòa nhà chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà chung cư được tổ chức sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao;

Thứ ba: Về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư lần đầu: phải có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự; trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự. Nếu triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không có đủ số người tham dự thì chủ đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhà chung cư tổ chức hội nghị theo quy định.

Những nội dung quyết định tại hội nghị nhà chung cư lần đầu

Ở mỗi chung cư, việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định nhiều nội dung quan trọng như thông qua các quy chế (quy chế họp hội nghị nhà chung cư, quy chế bầu Ban quản trị, quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị…), sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có), giá quản lý vận hành nhà chung cư và một số nội dung liên quan khác.

Trong đó, việc bầu ra Ban quản trị tại Hội nghị để đại diện, thay mặt cho các chủ sở hữu nhận bàn giao các hạng mục từ chủ đầu tư là việc quan trọng mà các cư dân rất quan tâm, mong muốn.

Các trường hợp Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu

Bao gồm 2 trường hợp sau đây:

Trường hợp thứ nhất: Nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng và đã có đủ 50% số căn hộ được bàn giao theo quy định trên nhưng chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư và có đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị;

Trường hợp thứ hai: Chủ đầu tư đã tổ chức để họp hội nghị nhà chung cư nhưng không có đủ số người tham dự hội nghị theo quy định và chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu căn hộ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị.

Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân phường nơi có nhà chung cư có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Quy chế nêu trên. Bạn và các cư dân Tòa nhà cần có đơn đề nghị gửi Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ: