Bất động sản, Nhà chung cư

Ảnh tin tức

Quỹ bảo trì là khoản phí các chủ sở hữu căn hộ phải nộp để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư. Theo Điều 108 Luật Nhà ở 2014 quy định mức đóng quỹ bảo trì như sau:

  • Người mua, người thuê mua căn hộ phải đóng kinh phí bảo trì bằng 2% giá trị căn hộ hoặc diện tích khác;
  • Chủ đầu tư phải đóng kinh phí bảo trì bằng 2% giá trị căn hộ theo giá bán căn hộ có giá trị cao nhất của nhà chung cư đó đối với phần chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng.

Mục đích sử dụng: quỹ bảo trì chỉ được sử dụng để bảo trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung cư và các mục đích khác;

Trung Tâm Sửa Tủ Lạnh Uy Tín Tại Nhà Hà Nội 2022

Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua hằng năm. Việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì được thực hiện như sau:

  • Đối với phần kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà và phần sở hữu chung của khu căn hộ thì được chuyển vào tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập để quản lý, sử dụng;
  • Đối với phần kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung của khu kinh doanh, dịch vụ thì chủ sở hữu khu kinh doanh, dịch vụ được tự quản lý, sử dụng.

Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư có hành vi quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định thì có thể bị phạt từ 100.000.000 đến 120.000.000 đồng theo quy định tại Điều 69 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và còn phải thực hiện Biện pháp khắc phục hậu quả buộc quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định

Chia sẻ: